top of page
IMG_9998.jpg

MGR. DANA SAMPERIO

Psychoanalityczka Jungowska

w trakcie certyfikacji 

Strona główna : Welcome

"Znoście swe życie tak dobrze, jak umiecie, nawet jeśli zasadza się ono na błędzie, albowiem życie musi być niedoskonałe, człowiek zaś często dociera do prawdy na drodze błędu. Bądźcie ludzcy, starajcie się zrozumieć, łaknijcie wglądu, stawiajcie hipotezy, kładźcie zręby pod własną filozofię życia."

Carl Jung

IMG_9443.jpg

PSYCHOTERAPIA ANALITYCZNA I PSYCHOANALIZA JUNGOWSKA

Psychoterapia analityczna jak i psychoanaliza jungowska to podejścia, które wywodzą się z klasycznej psychoanalizy. W obu ujęciach, objawy są jedynie zewnętrznym przejawem złożonych procesów psychologicznych, zachodzących w wewnętrznym świecie pacjenta, które są w dużej mierze nieświadome. W podejściu psychoanalitycznym znaczenie ma nie tylko ustalenie przyczyn zgłaszanych problemów i objawów, ale też ich celowość.

Założeniem terapii psychoanalitycznej jest głębsze przyjrzenie się psychice i odkrycie wspólnego mianownika pomiędzy zewnętrznym, jak i wewnętrznym światem pacjenta. Psychoanalityczne badanie, poznawanie i wyjaśnianie tego co nieświadome ma znaczenie terapeutyczne. Uświadomienie wcześniej niedostępnych aspektów psychiki uwalnia od konieczności utrzymywania ich w nieświadomości i pozwala na znalezienie lepszych rozwiązań.

Podejście psychoanalityczne nie jest metoda dyrektywną ani doradczą. Psychoanalityk postrzega problemy pacjenta, które przyczyniły się do zgłoszenia na terapię jako wyraz procesu stawania się w pełni sobą, dzięki któremu pacjent urzeczywistniania swój potencjał. Ujęcie jungowskie zakład również, że psychika każdego z nas ma naturalne właściwości samolecznicze, które pozwalają na przywrócenie psychicznej równowagi.

Celem pracy analitycznej jest zatem stworzenia odpowiedniego środowiska, w którym mechanizmy samoregulacji mogą się wyrazić. Proces ten pozwala nie tylko na ustąpienie objawów, ale również na uzyskanie głębokiej zmiany w osobowości, dzięki której pacjent lepiej funkcjonuje w różnych obszarach życia oraz doświadcza głębokiego poczucia sensu i znaczenia swojego istnienia.

PSYCHOTERAPIA ANALITYCZNA

PSYCHOANALIZA JUNGOWSKA

WARSZTATY    ROZWOJOWE

Psychologist Session
Niezależne Środy Gitara Zdjęcie Instagram post.png
Empty Chairs

Największe znaczenie ma to, co sami myślimy na swój temat.

 

Carl Jung

Leczenie psychoanalizą, podobnie jak każde inne, ma na celu przyniesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu.

 

Otto Kernberg 

Intymna, uzdrawiająca atmosfera terapii grupowej jest czymś niemal namacalnym i kiedy wejdzie się w tę aurę, zazwyczaj dzieje się coś dobrego.   

Irvin D. Yalom

KONTAKT

* Używając formularza zwrotnego, proszę miej na uwadze, iż moja subsekwentna odpowiedz może wylądować w twoje skrzynce spam. Dlatego zaglądaj do niej czasem.

strona.jpeg
bottom of page