top of page

Gabinet psychoanalityczny

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz analizę jugowską w języku polskim i angielskim w gabinecie stacjonarnym w Zurychu jak i online. Moja praktyka terapeutyczna opiera się przede wszystkim na podejściu zgodnym z psychologią analityczną, która traktuje psychikę jako żywy organizm, zdolny do samoregulacji. 

 

W trosce o jakość procesów terapeutycznych, które prowadzę, swoją pracę poddaję regularnej superwizji zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Korzystam również z analizy własnej. 

Psychoterapia analityczna - główne założenia.

Kluczowym założeniem psychologii analitycznej jest rozumienie psychiki jako nieustannie rozwijającej się i celowej, ukierunkowanej przez jaźń, która jest przewodnikiem w procesie indywiduacji. W ujęciu jungowskim głównym celem nie jest lepsze funkcjonowanie czy poprawa sposobów radzenia sobie, choć są to ważne efekty uboczne terapii, które mogą diametralnie poprawić jakość życia. Najważniejszym rezultatem jest zrozumienie własnego wewnętrznego świata i stawanie się w pełni sobą. 

2

Psychoterapia analityczna -dla kogo?

Psychoterapia analityczna skierowana jest do osób potrzebujących zarówno głębszego wglądu, jak i przeżywających poważniejsze trudności. Jeżeli jesteś osobą, która doświadcza długotrwałego poczucia bezradności i smutku, braku poczucia sprawstwa, chronicznego lęku, nadmiernego zamartwiania się o przyszłość, niezrozumiałych objawów somatycznych, poczucia bycia na krawędzi czy utknięcia w miejscu, psychoterapia może być pomocna. W gabinecie spotykam się również z osobami z myślami rezygnacyjnymi, doświadczeniami traumy wczesnodziecięcej, przemocy fizycznej i psychicznej, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, jak również doświadczeniami kryzysu wieku średniego oraz trudnościami związanymi z emigracją. 

3

Czym się różni analiza jungowska od terapii?

Rozróżnienia między analizą a psychoterapią można dokonać na podstawie intensywności, głębokości oraz częstotliwości spotkań. Bardzo często leczenie zaczyna się od terapii, która jest znacznie bardziej zorientowana na rozwiązaniu problemów i usuwaniu objawów, stopniowo przechodząc w analizę, która stara się podążać za naturalnym wyłanianiem się jaźni. Zadaniem analityka jest stworzenie odpowiednich warunków, dzięki którym można nawiązać kontakt z leczącymi tendencjami psychiki. 

4

Konsultacja psychoterapeutyczna.

Zanim rozpoczniemy pracę terapeutyzną, spotkamy się konsultacyjnie. Takie spotkanie ma na celu wzajemne poznanie się oraz przedstawienie trudności jakie obecnie przeżywasz. Wspólnie spróbujemy nazwać problem(y) i ustalić zakres pomocy, który mogę zaoferować. Przedyskutujemy również aspekty formalne takie jak czas trwania sesji, ich częstotliwość, kwestię odwoływania/przekładania spotkań, sposób kontaktu pomiędzy sesjami oraz wysokość i metody płatności za sesje. 

Image by JESHOOTS.COM

Jolande Jacobi

Zapobieżenie samotności i chaosowi współczesnego człowieka, osadzenie go w silnym nurcie życia, doprowadzenie do stanu, w którym ponownie zostanie połączona jego jasna strona świadomości z ciemną sferą nieświadomości, wszystko to jest sensem i celem jungowskiego prowadzenia duszy na drodze psychoterapii. 

bottom of page